Marek Borowski

Imię i nazwisko: Marek Borowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Marek Borowski - I kadencja 1991 - 1993
- Marek Borowski - III kadencja 1997 - 2001
- Marek Borowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 32 Pila

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego.

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1968, wydz. Handlu Zagranicznego

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wicemarszalek Sejmu

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 32 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1968, wydz. Handlu Zagranicznego (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wicemarszalek Sejmu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)