Marek Dyduch

Imię i nazwisko: Marek Dyduch
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Marek Dyduch - III kadencja 1997 - 2001
- Marek Dyduch - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r.

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 48 Walbrzych

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego Wykonawczego (druk nr 1278) oraz projektu ustawy o zatrudnieniu osob pozbawionych wolnosci (druk nr 1832)

Podkomisje: Podkomisja ds. reformy ubezpieczen spolecznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. dzieci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. swiadczen gwarantowanych przez panstwo ze srodkow publicznych (druk nr 1168)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dzierzawie nieruchomosci rolnej (druk nr 2286)

Podkomisje: Podkomisja ds. oceny wykonywania uprawnien Prezesa RM i RM w stosunku do ministrow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym gornikow (druki nr 305, 448)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o kombatantach (druki 54, 55)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o NSA (druk nr 222)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postepowania karnego (druk nr 425)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent (druk nr 1189)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie ustawy o szkolnictwie wyzszym i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzi

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego raportu o Sytuacji polskich rodzin (druk nr 1348)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1913)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent (druk nr 1836)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o waloryzacji za IV kwartal 1995 r. niektorych emerytur i rent oraz o zmianie ustawy o likwidacji RSW "Prasa-Ksiazka-Ruch" (druk nr 2109)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie Kodeksu handlowego i ustawy o dzialalnosci gospodarczej (druk nr 288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1624)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do projektow ustaw o partiach politycznych (druki nr 1122, 1552)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1991, wydz. Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: handlowiec

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 48 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego Wykonawczego (druk nr 1278) oraz projektu ustawy o zatrudnieniu osob pozbawionych wolnosci (druk nr 1832) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. reformy ubezpieczen spolecznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. dzieci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. swiadczen gwarantowanych przez panstwo ze srodkow publicznych (druk nr 1168) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dzierzawie nieruchomosci rolnej (druk nr 2286) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. oceny wykonywania uprawnien Prezesa RM i RM w stosunku do ministrow (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym gornikow (druki nr 305, 448) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o kombatantach (druki 54, 55) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o NSA (druk nr 222) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postepowania karnego (druk nr 425) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent (druk nr 1189) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie ustawy o szkolnictwie wyzszym i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzi (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego raportu o Sytuacji polskich rodzin (druk nr 1348) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1913) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent (druk nr 1836) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o waloryzacji za IV kwartal 1995 r. niektorych emerytur i rent oraz o zmianie ustawy o likwidacji RSW "Prasa-Ksiazka-Ruch" (druk nr 2109) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie Kodeksu handlowego i ustawy o dzialalnosci gospodarczej (druk nr 288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1624) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do projektow ustaw o partiach politycznych (druki nr 1122, 1552) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1991, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z handlowiec (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)