Marek Maciej Siwiec

Imię i nazwisko: Marek Maciej Siwiec
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Marek Maciej Siwiec - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 14 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1980, wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 14 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1980, wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)