Marek Pol

Imię i nazwisko: Marek Pol
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Marek Pol - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 19 Konin

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o dzialach administracji rzadowej (druk nr 2197)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: - Politechnika Poznanska, Poznan, 1977, wydz. Maszyn Roboczych i Pojazdow

Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1979, wydz. Ekonomiki Produkcji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pelnomocnik Rady Ministrow do Spraw REformy Centrum Gospodarczego Rzadu, sekretarz stanu w URM

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 19 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o dzialach administracji rzadowej (druk nr 2197) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Politechnika Poznanska, Poznan, 1977, wydz. Maszyn Roboczych i Pojazdow (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1979, wydz. Ekonomiki Produkcji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pelnomocnik Rady Ministrow do Spraw REformy Centrum Gospodarczego Rzadu, sekretarz stanu w URM (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)