Marek Wielgus

Imię i nazwisko: Marek Wielgus
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1993-10-14

Data wygasniecia mandatu: 1996-02-06 zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Podkomisje: Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk nr 933), - rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych oraz o zmianie ustawy karnej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Szkola Rzemiosl Artystycznych, Warszawa, 1970

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: menager

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z 1996-02-06 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk nr 933), - rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych oraz o zmianie ustawy karnej (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Rzemiosl Artystycznych, Warszawa, 1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z menager (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)