Marek Zielinski

Imię i nazwisko: Marek Zielinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Marek Zielinski - I kadencja 1991 - 1993
- Marek Zielinski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Podkomisje: Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym

Podkomisje: Podkomisja ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1707)

Podkomisje: Podkomisja ds. Sportu Masowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o Sluzbie Wieziennej (druki nr 1029, 1200)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent (druk nr 1836)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie osob i mienia (druk nr 2347)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska, Poznan, 1977, wydz. Maszyn Roboczych i Pojazdow

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1707) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Sportu Masowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o Sluzbie Wieziennej (druki nr 1029, 1200) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent (druk nr 1836) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie osob i mienia (druk nr 2347) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Poznanska, Poznan, 1977, wydz. Maszyn Roboczych i Pojazdow (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)