Maria Olszewska

Imię i nazwisko: Maria Olszewska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Data wygasniecia mandatu: 1995-09-14 zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 62)

Stan cywilny: wolna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej - filia w Rzeszowie, Rzeszow, 1984, wydz. Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z 1995-09-14 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 62) (Podkomisje)
- posłowie z wolna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej - filia w Rzeszowie, Rzeszow, 1984, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)