Maria Trzcinska-Fajfrowska

Imię i nazwisko: Maria Trzcinska-Fajfrowska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Data wygasniecia mandatu: 1994-10-07 zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. Osob Niepelnosprawnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (druk nr 59)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druki nr 50, 61)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. dzieci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania wnioskow dotyczacych problemow organizacji pozarzadowych dzialajacych w dziedzinie pomocy spolecznej i dzialalnosci charytatywnej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy kodeks rodzinny i opiekunczy (druk nr 118)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodzie pielegniarki i o zawodzie poloznej (druki nr 139, 140)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 617)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1962, wydz. Lekarski

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz specjalista chorob dzieci

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z 1994-10-07 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Osob Niepelnosprawnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (druk nr 59) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druki nr 50, 61) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. dzieci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania wnioskow dotyczacych problemow organizacji pozarzadowych dzialajacych w dziedzinie pomocy spolecznej i dzialalnosci charytatywnej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy kodeks rodzinny i opiekunczy (druk nr 118) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodzie pielegniarki i o zawodzie poloznej (druki nr 139, 140) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 617) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1962, wydz. Lekarski (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz specjalista chorob dzieci (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)