Marian Zenkiewicz

Imię i nazwisko: Marian Zenkiewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Marian Zenkiewicz - X kadencja 1989 - 1991
- Marian Zenkiewicz - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 47 Torun

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny

Ukonczona szkola: - Politechnika Gdanska, Gdansk, 1971, wydz. Elektryczny

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1977, wydz. Matematyczny, Fizyczny, Chemiczny

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1983, wydz. Podyplomowe Studia Organizacji i Zarzadzania

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy - nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 47 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Politechnika Gdanska, Gdansk, 1971, wydz. Elektryczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1977, wydz. Matematyczny, Fizyczny, Chemiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1983, wydz. Podyplomowe Studia Organizacji i Zarzadzania (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy - nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)