Miron Pomirski

Imię i nazwisko: Miron Pomirski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995)

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994)

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 10 Elblag

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego Wykonawczego (druk nr 1278) oraz projektu ustawy o zatrudnieniu osob pozbawionych wolnosci (druk nr 1832)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uslugach turystycznych (druk nr 2316)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji Przedsiebiorstw Panstwowego Polskie Koleje Panstwowe (druk nr 2288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarczych (druk nr 2242)

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych)

Podkomisje: Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych konstytucje.

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie Kodeksu handlowego i ustawy o dzialalnosci gospodarczej (druk nr 288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw - poselskiego o zapobieganiu narkomanii (druk nr 816), - rzadowego o zapobieganiu narkomanii i zwalczaniu nielegalnego obrotu srodkami odurzajacymi i substancjami psychotropowymi (druk nr 1131)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo bankowe (druk nr 2350)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1978, wydz. Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polityk

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 10 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego Wykonawczego (druk nr 1278) oraz projektu ustawy o zatrudnieniu osob pozbawionych wolnosci (druk nr 1832) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uslugach turystycznych (druk nr 2316) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji Przedsiebiorstw Panstwowego Polskie Koleje Panstwowe (druk nr 2288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarczych (druk nr 2242) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych konstytucje. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie Kodeksu handlowego i ustawy o dzialalnosci gospodarczej (druk nr 288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw - poselskiego o zapobieganiu narkomanii (druk nr 816), - rzadowego o zapobieganiu narkomanii i zwalczaniu nielegalnego obrotu srodkami odurzajacymi i substancjami psychotropowymi (druk nr 1131) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo bankowe (druk nr 2350) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1978, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)