Pawel Saar

Imię i nazwisko: Pawel Saar
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 27 Lodz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Lodzka, Lodz, 1960, wydz. Elektryczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wlasciciel i kierownik zakladu instalatorstwa elektrycznego

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 27 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Lodzka, Lodz, 1960, wydz. Elektryczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wlasciciel i kierownik zakladu instalatorstwa elektrycznego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)