Piotr Czarnecki

Imię i nazwisko: Piotr Czarnecki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Piotr Czarnecki - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Panstwowej Sluzbie Cywilnej oraz Oceny Innych Regulacji Prawnych Dotyczacych Statusu Pracownikow Urzedow Panstwowych

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym

Podkomisje: Podkomisja ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie tajemnicy panstwowej i sluzbowej (druk nr 72)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Urzedzie Ministra Spraw Wewnetrznych (druk nr 480) i poselskiego projektu ustawy o warunkach wstepnych zajmowania niektorych stanowisk panstwowych w Rzeczypospolitej Pols

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1707)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk nr 1742)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Hutniczo-Mechaniczne, Krakow, 1976

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: automatyk

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Panstwowej Sluzbie Cywilnej oraz Oceny Innych Regulacji Prawnych Dotyczacych Statusu Pracownikow Urzedow Panstwowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie tajemnicy panstwowej i sluzbowej (druk nr 72) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Urzedzie Ministra Spraw Wewnetrznych (druk nr 480) i poselskiego projektu ustawy o warunkach wstepnych zajmowania niektorych stanowisk panstwowych w Rzeczypospolitej Pols (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1707) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk nr 1742) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Hutniczo-Mechaniczne, Krakow, 1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z automatyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)