Piotr Kozlowski

Imię i nazwisko: Piotr Kozlowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Piotr Kozlowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - o zmianie ustawy Kodeks wykroczen (druk nr 387)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie ustawy o szkolnictwie wyzszym i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzi

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji w sprawie promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia (druk nr 1374)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 1342)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o odpadach, o zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczen i o odpadow, o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (druki nr 1424, 1524 i 1463)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - o zmianie ustawy Kodeks wykroczen (druk nr 387) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie ustawy o szkolnictwie wyzszym i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzi (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji w sprawie promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia (druk nr 1374) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 1342) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o odpadach, o zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczen i o odpadow, o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (druki nr 1424, 1524 i 1463) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)