Piotr Nowina-Konopka

Imię i nazwisko: Piotr Nowina-Konopka
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Piotr Nowina-Konopka - I kadencja 1991 - 1993
- Piotr Nowina-Konopka - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 37 Radom

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przygotowania projektu Uchwaly Sejmu RP w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP, dotyczacej uwzglednienia dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego Raportu z wykonania programu dzialan dostosowujacych polska gospodarke i system prawny do wymagan Ukladu Europejskiego oraz Harmonogramu dzialan dostosowujacych polska gospodarke oraz system prawny do wyma

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Miedzynarodowych (druk nr 818)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego Raportu z wykonania programu dzialan dostosowujacych polska gospodarke i system prawny do wymagan Ukladu Europejskiego oraz przyszlego czlonkostwa RP w Unii Europejskiej w 1995 r. (druk nr 1816)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Sopot, 1972, wydz. Ekonomiki Transportu

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 37 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przygotowania projektu Uchwaly Sejmu RP w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP, dotyczacej uwzglednienia dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego Raportu z wykonania programu dzialan dostosowujacych polska gospodarke i system prawny do wymagan Ukladu Europejskiego oraz Harmonogramu dzialan dostosowujacych polska gospodarke oraz system prawny do wyma (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Miedzynarodowych (druk nr 818) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego Raportu z wykonania programu dzialan dostosowujacych polska gospodarke i system prawny do wymagan Ukladu Europejskiego oraz przyszlego czlonkostwa RP w Unii Europejskiej w 1995 r. (druk nr 1816) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Sopot, 1972, wydz. Ekonomiki Transportu (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)