Piotr Pankanin

Imię i nazwisko: Piotr Pankanin
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Samorzadzie Powiatowym i Projektu Ustawy o Zakresie Dzialania Duzych Miast

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 6 Bydgoszcz

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania propozycji inicjatywy ustawodawczej w sprawie komunikacji miejskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania przepisow dotyczacych tzw. miejskiej strefy uslug publicznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji w sprawie projektu budzetu Panstwa na 1995 r. (druk nr 688)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustaw o Urzedzie Ministra Spraw Wewnetrznych, o Policji, o Urzedzie Ochrony Panstwa, o Strazy Granicznej oraz niektorych innych ustaw (druk nr 506), rzadowego proj. ust. o zmianie

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o strazach gminnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji w sprawie wykonania budzetu Panstwa za 1993 r.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. komisyjnego projetku ustawy o strazach gminnych (druk nr 2204)

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: senator II kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1975, wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Samorzadzie Powiatowym i Projektu Ustawy o Zakresie Dzialania Duzych Miast (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 6 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania propozycji inicjatywy ustawodawczej w sprawie komunikacji miejskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania przepisow dotyczacych tzw. miejskiej strefy uslug publicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji w sprawie projektu budzetu Panstwa na 1995 r. (druk nr 688) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustaw o Urzedzie Ministra Spraw Wewnetrznych, o Policji, o Urzedzie Ochrony Panstwa, o Strazy Granicznej oraz niektorych innych ustaw (druk nr 506), rzadowego proj. ust. o zmianie (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o strazach gminnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji w sprawie wykonania budzetu Panstwa za 1993 r. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. komisyjnego projetku ustawy o strazach gminnych (druk nr 2204) (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z senator II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, 1975, wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)