Piotr Polmanski

Imię i nazwisko: Piotr Polmanski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Piotr Polmanski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Konserwatywno-Ludowe

Data slubowania: 1994-11-16

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektorych ustaw dotyczacych ubezpieczenia spolecznego i zaopatrzenia emerytalnego (druk nr 1051)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druki nr 823, 1367)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (druki nr 685 i 741)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym gornikow i ich rodzin (druki nr 1791 i 1805)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (druk nr 1531)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej gornictwa wegla kamiennego (druk nr 2465)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Policealne Studium Ekonomiczne, Piekary Slaskie, 1975

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: inspektor ekspedycji

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Konserwatywno-Ludowe
- posłowie z 1994-11-16 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektorych ustaw dotyczacych ubezpieczenia spolecznego i zaopatrzenia emerytalnego (druk nr 1051) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druki nr 823, 1367) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (druki nr 685 i 741) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym gornikow i ich rodzin (druki nr 1791 i 1805) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (druk nr 1531) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej gornictwa wegla kamiennego (druk nr 2465) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Policealne Studium Ekonomiczne, Piekary Slaskie, 1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z inspektor ekspedycji (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)