Radoslaw Gawlik

Imię i nazwisko: Radoslaw Gawlik
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Radoslaw Gawlik - X kadencja 1989 - 1991
- Radoslaw Gawlik - I kadencja 1991 - 1993
- Radoslaw Gawlik - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 951)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo budowlane (druk nr 63)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o odpadach, o zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczen i o odpadow, o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (druki nr 1424, 1524 i 1463)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (druki nr 1484 i 1499)

Podkomisje: Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Strazy Marszalkowskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu deklaracji Sejmu zobowiazujacej poslow Sejmu II kadencji do wyrazenia zgody na ujawnienie zlozonych Marszalkowi Sejmu oswiadczen o stanie majatkowym (druk nr 1333)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Transportu i Lacznosci, Zylina Slowacja, 1981, wydz. Eksploatacji i Ekonomiki Transportu

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: slowacki

Znajomosc jezykow: czeski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 951) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo budowlane (druk nr 63) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o odpadach, o zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczen i o odpadow, o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (druki nr 1424, 1524 i 1463) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (druki nr 1484 i 1499) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Strazy Marszalkowskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu deklaracji Sejmu zobowiazujacej poslow Sejmu II kadencji do wyrazenia zgody na ujawnienie zlozonych Marszalkowi Sejmu oswiadczen o stanie majatkowym (druk nr 1333) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Transportu i Lacznosci, Zylina Slowacja, 1981, wydz. Eksploatacji i Ekonomiki Transportu (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z slowacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)