Robert Koscielny

Imię i nazwisko: Robert Koscielny
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r.

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Podkomisje: Podkomisja ds. infrastruktury i zaopatrzenia wojska

Podkomisje: Podkomisja ds. dzialalnosci URM

Podkomisje: Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (druk nr 150)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dla zrealizowania uznanego za zasadne orzeczenie TK stwierdzajacego niezgodnosc z Konstytucja ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wpr

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy kodeks rodzinny i opiekunczy (druk nr 118)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy O zagospodarowaniu nieruchomosci przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej (druk nr 365 i 365-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe (druk nr 255)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1997, wydz. wydzial metali niezelaznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polityk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. infrastruktury i zaopatrzenia wojska (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. dzialalnosci URM (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (druk nr 150) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dla zrealizowania uznanego za zasadne orzeczenie TK stwierdzajacego niezgodnosc z Konstytucja ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wpr (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy kodeks rodzinny i opiekunczy (druk nr 118) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy O zagospodarowaniu nieruchomosci przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej (druk nr 365 i 365-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe (druk nr 255) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1997, wydz. wydzial metali niezelaznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)