Ryszard Faszynski

Imię i nazwisko: Ryszard Faszynski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Unia Pracy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: IV Liceum Ogolnoksztalcace, Warszawa, 1980

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: programista

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z IV Liceum Ogolnoksztalcace, Warszawa, 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z programista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)