Ryszard Kolodziej

Imię i nazwisko: Ryszard Kolodziej
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Ryszard Kolodziej - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 12 Gorzow Wielkopolski

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Szczecin, 1978, wydz. Rolniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i gospodarki zywnosciowej

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 12 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Szczecin, 1978, wydz. Rolniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i gospodarki zywnosciowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)