Ryszard Setnik

Imię i nazwisko: Ryszard Setnik
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Ryszard Setnik - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o panstwowym nadzorze weterynaryjnym (druk nr 884)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie restytuowania Centralnego Okregu Przemyslowego (druk 96)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. gospodarowania niektorymi skladnikami mienia Skarbu Panstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 1313)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1972, wydz. Humanistyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o panstwowym nadzorze weterynaryjnym (druk nr 884) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie restytuowania Centralnego Okregu Przemyslowego (druk 96) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. gospodarowania niektorymi skladnikami mienia Skarbu Panstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 1313) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1972, wydz. Humanistyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)