Ryszard Smolarek

Imię i nazwisko: Ryszard Smolarek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Ryszard Smolarek - X kadencja 1989 - 1991
- Ryszard Smolarek - I kadencja 1991 - 1993
- Ryszard Smolarek - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 57)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1976, wydz. Ekonomiczno-Rolniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: podsekretarz stanu

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 57) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1976, wydz. Ekonomiczno-Rolniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z podsekretarz stanu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)