Ryszard Ulicki

Imię i nazwisko: Ryszard Ulicki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Ryszard Ulicki - I kadencja 1991 - 1993
- Ryszard Ulicki - III kadencja 1997 - 2001
- Ryszard Ulicki - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 20 Koszalin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rozpowszechnianiu publikacji stanowiacych zagrozenie dla dzieci i mlodziezy (druk nr 2057)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o przywroceniu funkcjonowania Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie (druk nr 646)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy zmiany ustawy o radiofonii i telewizji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o obowiazkowych egzemplarzach bibliotecznych (druk nr 1673)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, 1977, wydz. Nauk Spolecznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: socjolog - dziennikarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 20 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rozpowszechnianiu publikacji stanowiacych zagrozenie dla dzieci i mlodziezy (druk nr 2057) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o przywroceniu funkcjonowania Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie (druk nr 646) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy zmiany ustawy o radiofonii i telewizji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o obowiazkowych egzemplarzach bibliotecznych (druk nr 1673) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, 1977, wydz. Nauk Spolecznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z socjolog - dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)