Stanislaw Dzienisiewicz

Imię i nazwisko: Stanislaw Dzienisiewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 43 Suwalki

Podkomisje: Podkomisja ds. infrastruktury i zaopatrzenia wojska

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego (druk nr 752) i rzadowego (druk nr 753) projektow ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych oraz niektorych innych ustaw

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1242)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ustanowieniu Medalu "Sily Zbrojne w Sluzbie Ojczyzny" (druk nr 1179)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. gospodarowania niektorymi skladnikami mienia Skarbu Panstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 1313)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 1571)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP (druk nr 2111)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk nr 1742)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: oficer zawodowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 43 Suwalki (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. infrastruktury i zaopatrzenia wojska (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego (druk nr 752) i rzadowego (druk nr 753) projektow ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych oraz niektorych innych ustaw (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1242) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ustanowieniu Medalu "Sily Zbrojne w Sluzbie Ojczyzny" (druk nr 1179) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. gospodarowania niektorymi skladnikami mienia Skarbu Panstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 1313) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 1571) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP (druk nr 2111) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk nr 1742) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z oficer zawodowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)