Stanislaw Fal

Imię i nazwisko: Stanislaw Fal
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1995-10-11

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, 1991, wydz. Budowa Maszyn i Lotnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik instytucji spoldzielczej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1995-10-11 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, 1991, wydz. Budowa Maszyn i Lotnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik instytucji spoldzielczej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)