Stanislaw Janas

Imię i nazwisko: Stanislaw Janas
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Stanislaw Janas - III kadencja 1997 - 2001
- Stanislaw Janas - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych

Podkomisje: Podkomisja ds. infrastruktury i zaopatrzenia wojska

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 65-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie restytuowania Centralnego Okregu Przemyslowego (druk 96)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen

Podkomisje: Podkomisj nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych (druk nr 2107 i2228)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1977, wydz. Odlewnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. infrastruktury i zaopatrzenia wojska (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 65-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie restytuowania Centralnego Okregu Przemyslowego (druk 96) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisj nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych (druk nr 2107 i2228) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1977, wydz. Odlewnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)