Tadeusz Iwinski

Imię i nazwisko: Tadeusz Iwinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Tadeusz Iwinski - I kadencja 1991 - 1993
- Tadeusz Iwinski - III kadencja 1997 - 2001
- Tadeusz Iwinski - IV kadencja 2001 - 2005
- Tadeusz Iwinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych

Podkomisje: Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych)

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego.

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: - Politechnika Warszawska, Warszawa, 1968, wydz. Chemii

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, wydz. Studium Afrykanistyczne (podyplomowe)

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki - profesor

Znajomosc jezykow: arabski

Znajomosc jezykow: japonski

Znajomosc jezykow: rumunski

Znajomosc jezykow: portugalski

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Politechnika Warszawska, Warszawa, 1968, wydz. Chemii (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, wydz. Studium Afrykanistyczne (podyplomowe) (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki - profesor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z arabski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z japonski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rumunski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z portugalski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)