Tadeusz Jacek Zielinski

Imię i nazwisko: Tadeusz Jacek Zielinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Tadeusz Jacek Zielinski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Katowice, 1991, wydz. Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski, Katowice, 1991, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)