Tadeusz Jedynak

Imię i nazwisko: Tadeusz Jedynak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Tadeusz Jedynak - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiebiorstw Panstwowych

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja ds. Sportu Masowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o Sluzbie Wieziennej (druki nr 1029, 1200)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych (druk nr 2377)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie osob i mienia (druk nr 2347)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane, Plock, 1970

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiebiorstw Panstwowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Sportu Masowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o Sluzbie Wieziennej (druki nr 1029, 1200) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych (druk nr 2377) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie osob i mienia (druk nr 2347) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Budowlane, Plock, 1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)