Tadeusz Jozef Kowalczyk

Imię i nazwisko: Tadeusz Jozef Kowalczyk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego

Podkomisje: Podkomisja ds. Mlodziezy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Urzedu Ministra Zdrowia (druk nr 1929)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odplatnosci za leki i artykuly sanitarne (druk nr 895)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna w sprawie programu przeciwdzialania bezrobociu wsrod mlodziezy pt. "Promocja aktywnosci zawodowej mlodziezy" przyjetego przez Rade Ministrow 30 czerwca 1995 r. (druk nr 1132)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (druk nr 1617)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych (druk nr 2377)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Krakowska, Krakow, 1993, wydz. Mechaniczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel przedmiotow zawodowych

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Urzedu Ministra Zdrowia (druk nr 1929) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odplatnosci za leki i artykuly sanitarne (druk nr 895) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna w sprawie programu przeciwdzialania bezrobociu wsrod mlodziezy pt. "Promocja aktywnosci zawodowej mlodziezy" przyjetego przez Rade Ministrow 30 czerwca 1995 r. (druk nr 1132) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (druk nr 1617) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych (druk nr 2377) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Krakowska, Krakow, 1993, wydz. Mechaniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel przedmiotow zawodowych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)