Tadeusz Moszynski

Imię i nazwisko: Tadeusz Moszynski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja ds. Lacznosci

Podkomisje: Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. Transportu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 166)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rybolowstwie morskim (druk nr 550)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 647 i 758)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajan do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o finansowaniu drog publicznych (druk nr 2041)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o koncesjonowaniu krajowego, zarobkowego przewozu osob pojazdami samochodowymi (druk 2177)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk nr 2244) oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski (druk nr 2245)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 246)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe (druk nr 255)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o autostradach platnych wraz z projektami aktow wykonawczych (druk nr 581)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o przywroceniu funkcjonowania Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie (druk nr 646)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" (druki nr 424, 689, 906)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1624)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk nr 1511)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Kielce, 1980, wydz. Matematyczno-Przyrodniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: elektromechanik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Lacznosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Transportu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 166) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rybolowstwie morskim (druk nr 550) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 647 i 758) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajan do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o finansowaniu drog publicznych (druk nr 2041) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o koncesjonowaniu krajowego, zarobkowego przewozu osob pojazdami samochodowymi (druk 2177) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk nr 2244) oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski (druk nr 2245) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 246) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe (druk nr 255) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o autostradach platnych wraz z projektami aktow wykonawczych (druk nr 581) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o przywroceniu funkcjonowania Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie (druk nr 646) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" (druki nr 424, 689, 906) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1624) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk nr 1511) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Kielce, 1980, wydz. Matematyczno-Przyrodniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z elektromechanik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)