Tadeusz Polanski

Imię i nazwisko: Tadeusz Polanski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Tadeusz Polanski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zawodzie lekarza (druk nr 412) i o izbach lekarskich (druk nr 413)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Rolnicza, Olsztyn, 1968, wydz. Zootechniki

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zawodzie lekarza (druk nr 412) i o izbach lekarskich (druk nr 413) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Rolnicza, Olsztyn, 1968, wydz. Zootechniki (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)