Teresa Jasztal

Imię i nazwisko: Teresa Jasztal
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Teresa Jasztal - III kadencja 1997 - 2001
- Teresa Jasztal - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1995-10-11

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1976, wydz. filozoficzno-historyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1995-10-11 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1976, wydz. filozoficzno-historyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)