Tomasz Nalecz

Imię i nazwisko: Tomasz Nalecz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Tomasz Nalecz - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania projektu regulaminu Ministerstwa Obrony Narodowej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obowiazkach wojskowych i innych powinnosciach obronnych (druk nr 2076)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego (druk nr 90)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. prezydenckiego projektu ustawy o kompetencjach organow panstwowych w systemie obronnym RP (druk nr 690) oraz komisyjnego projektu ustawy o urzedzie Ministra Obrony Narodowej (druk nr 720)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: profesor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Historii

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania projektu regulaminu Ministerstwa Obrony Narodowej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obowiazkach wojskowych i innych powinnosciach obronnych (druk nr 2076) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego (druk nr 90) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. prezydenckiego projektu ustawy o kompetencjach organow panstwowych w systemie obronnym RP (druk nr 690) oraz komisyjnego projektu ustawy o urzedzie Ministra Obrony Narodowej (druk nr 720) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Historii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)