Waldemar Michna

Imię i nazwisko: Waldemar Michna
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Waldemar Michna - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja do spraw polityki pienieznej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (druk nr 582)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw poselskiego o wygasnieciu roszczen reprywatyzacyjnych i rekompensatach za utracone mienie (druk nr 991) oraz rzadowego o rekompensatach z tytulu mienia przejetego z naruszeniem prawa na podstawie prz

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o Narodowym Banku Polskim (druk nr 1537), - o Narodowym Banu Polskim (druk nr 1649), - o Panstwowym Nadzorze Bankowym (druk nr 1538)

Podkomisje: Podkomisja do kontroli i oceny realizacji inwestycji centralnych, finansowanych ze srodkow budzetowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 56)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu budzetu NIK na 1994 rok

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu zalozen polityki pienieznej na 1994 r. (druk nr 205)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o metodach ksztaltowania wynagrodzen i srodkow na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 357)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o restrukturyzacji bankow spoldzielczych i Banku Gospodarki Zywnosciowej (druki nr 399 i 418)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczyjna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej Panstwa (druk nr 694)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania sprawozdania Komisji do uzupelnienia "Zalozen Polityki Mieszkaniowej Panstwa" (druk nr 694-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum gospodarczego (druki nr 1429, 1432, 1433, 1434 i 1436) oraz ustawy o Centrum Badania Opinii Spolecznej (druki nr 1847 i 1705)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo bankowe (druk nr 2350)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel VIII kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1956, wydz. Rolny oraz Ekonomiczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: kierowanie pracami naukowo-badawczymi

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja do spraw polityki pienieznej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (druk nr 582) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw poselskiego o wygasnieciu roszczen reprywatyzacyjnych i rekompensatach za utracone mienie (druk nr 991) oraz rzadowego o rekompensatach z tytulu mienia przejetego z naruszeniem prawa na podstawie prz (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o Narodowym Banku Polskim (druk nr 1537), - o Narodowym Banu Polskim (druk nr 1649), - o Panstwowym Nadzorze Bankowym (druk nr 1538) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja do kontroli i oceny realizacji inwestycji centralnych, finansowanych ze srodkow budzetowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 56) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu budzetu NIK na 1994 rok (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu zalozen polityki pienieznej na 1994 r. (druk nr 205) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o metodach ksztaltowania wynagrodzen i srodkow na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 357) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o restrukturyzacji bankow spoldzielczych i Banku Gospodarki Zywnosciowej (druki nr 399 i 418) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczyjna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej Panstwa (druk nr 694) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania sprawozdania Komisji do uzupelnienia "Zalozen Polityki Mieszkaniowej Panstwa" (druk nr 694-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum gospodarczego (druki nr 1429, 1432, 1433, 1434 i 1436) oraz ustawy o Centrum Badania Opinii Spolecznej (druki nr 1847 i 1705) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo bankowe (druk nr 2350) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel VIII kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1956, wydz. Rolny oraz Ekonomiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z kierowanie pracami naukowo-badawczymi (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)