Wanda Sokolowska

Imię i nazwisko: Wanda Sokolowska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Wanda Sokolowska - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Data wygasniecia mandatu: 1994-10-07 zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 34 Plock

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. Osob Niepelnosprawnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 185)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (druk nr 150)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym osob wykonujacych prace na rzecz jednostek gospodarki uspolecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (druk nr 618)

Stan cywilny: wdowa

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Filologii Polskiej

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z 1994-10-07 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 34 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Osob Niepelnosprawnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 185) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (druk nr 150) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym osob wykonujacych prace na rzecz jednostek gospodarki uspolecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (druk nr 618) (Podkomisje)
- posłowie z wdowa (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Filologii Polskiej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)