Wieslaw Andrzej Szczepanski

Imię i nazwisko: Wieslaw Andrzej Szczepanski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Wieslaw Andrzej Szczepanski - III kadencja 1997 - 2001
- Wieslaw Andrzej Szczepanski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1996-05-10

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 24 Leszno

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektorych ustaw

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia "Zalozen polityki budowlanej Panstwa" (druk nr 1909)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zakazie produkcji, importu, obrotu oraz wycofaniu z uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest (druk nr 2284)

Podkomisje: Podkomisj nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych (druk nr 2107 i2228)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1983, wydz. planowanie i zarzadzanie

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes spolki

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1996-05-10 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 24 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektorych ustaw (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia "Zalozen polityki budowlanej Panstwa" (druk nr 1909) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zakazie produkcji, importu, obrotu oraz wycofaniu z uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest (druk nr 2284) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisj nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych (druk nr 2107 i2228) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1983, wydz. planowanie i zarzadzanie (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes spolki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)