Wieslaw Kaczmarek

Imię i nazwisko: Wieslaw Kaczmarek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Wieslaw Kaczmarek - I kadencja 1991 - 1993
- Wieslaw Kaczmarek - III kadencja 1997 - 2001
- Wieslaw Kaczmarek - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, 1981, wydz. Mechaniki Precyzyjnej

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: minister gospodarki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Warszawa, 1981, wydz. Mechaniki Precyzyjnej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z minister gospodarki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)