Wieslawa Ziolkowska

Imię i nazwisko: Wieslawa Ziolkowska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Wieslawa Ziolkowska - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do kontroli realizacji budzetu MON

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o restrukturyzacji bankow spoldzielczych i Banku Gospodarki Zywnosciowej (druki nr 399 i 418)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania rozdzialu dotyczacego finansow publicznych i budzetu w projekcie Konstytucji RP

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych (druk nr 398)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do ropztarzenia rzadowego projektu ustawy o zobowiazaniach podatkowych oraz niektorych innych ustaw (druk nr 1566)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o Narodowym Banku Polskim (druk nr 1537), - o Narodowym Banu Polskim (druk nr 1649), - o Panstwowym Nadzorze Bankowym (druk nr 1538)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk nr 933), - rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych oraz o zmianie ustawy karnej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne (druk nr 1652, 1652-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 2042)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo bankowe (druk nr 2350)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1973, wydz. Handlu Zagranicznego

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do kontroli realizacji budzetu MON (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o restrukturyzacji bankow spoldzielczych i Banku Gospodarki Zywnosciowej (druki nr 399 i 418) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania rozdzialu dotyczacego finansow publicznych i budzetu w projekcie Konstytucji RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych (druk nr 398) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do ropztarzenia rzadowego projektu ustawy o zobowiazaniach podatkowych oraz niektorych innych ustaw (druk nr 1566) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o Narodowym Banku Polskim (druk nr 1537), - o Narodowym Banu Polskim (druk nr 1649), - o Panstwowym Nadzorze Bankowym (druk nr 1538) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk nr 933), - rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych oraz o zmianie ustawy karnej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne (druk nr 1652, 1652-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 2042) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo bankowe (druk nr 2350) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna, Poznan, 1973, wydz. Handlu Zagranicznego (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)