Wladyslaw Bulka

Imię i nazwisko: Wladyslaw Bulka
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Wladyslaw Bulka - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Podkomisje: Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Krakow, 1978, wydz. Humanistyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: redaktor naczelny gazety

Znajomosc jezykow: slowacki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Krakow, 1978, wydz. Humanistyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z redaktor naczelny gazety (Zawod/stanowisko)
- posłowie z slowacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)