Wlodzimierz Konarski

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Konarski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Konarski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 27 Lodz

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki zachodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. prezydenckiego projektu ustawy o kompetencjach organow panstwowych w systemie obronnym RP (druk nr 690) oraz komisyjnego projektu ustawy o urzedzie Ministra Obrony Narodowej (druk nr 720)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1965, wydz. Neofilologii

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 27 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki zachodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. prezydenckiego projektu ustawy o kompetencjach organow panstwowych w systemie obronnym RP (druk nr 690) oraz komisyjnego projektu ustawy o urzedzie Ministra Obrony Narodowej (druk nr 720) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1965, wydz. Neofilologii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)