Wojciech Arkuszewski

Imię i nazwisko: Wojciech Arkuszewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Wojciech Arkuszewski - I kadencja 1991 - 1993
- Wojciech Arkuszewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Konserwatywno-Ludowe

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 31 Ostroleka

Podkomisje: Podkomisja do kontroli i oceny realizacji budzetu

Podkomisje: Podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 56)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow budzetow na 1994 r. jednostek pozarzadowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o metodach ksztaltowania wynagrodzen i srodkow na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 357)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniach kontraktow eksportowych gwarantowanych przez Skarb Panstwa (druk nr 442)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk nr 77)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw - ordynacja podatkowa (druk nr 1177), - o doradztwie podatkowym (druk nr 1113)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o doplatach do oprocentowania kredytow bankowych na cele rolnicze, finansowanie kontraktow eksportowych oraz skup i przechowywanie zapasow ryb morskich (druk nr 718)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, wydz. Fizyki

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Konserwatywno-Ludowe
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 31 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja do kontroli i oceny realizacji budzetu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 56) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow budzetow na 1994 r. jednostek pozarzadowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o metodach ksztaltowania wynagrodzen i srodkow na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 357) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniach kontraktow eksportowych gwarantowanych przez Skarb Panstwa (druk nr 442) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk nr 77) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw - ordynacja podatkowa (druk nr 1177), - o doradztwie podatkowym (druk nr 1113) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o doplatach do oprocentowania kredytow bankowych na cele rolnicze, finansowanie kontraktow eksportowych oraz skup i przechowywanie zapasow ryb morskich (druk nr 718) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, wydz. Fizyki (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)