Wojciech Lamentowicz

Imię i nazwisko: Wojciech Lamentowicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki wschodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - o zmianie ustawy Kodeks wykroczen (druk nr 387)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Miedzynarodowych (druk nr 818)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1969, wydz. Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik panstwowy, polityk

Znajomosc jezykow: szwedzki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - o zmianie ustawy Kodeks wykroczen (druk nr 387) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Miedzynarodowych (druk nr 818) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1969, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik panstwowy, polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z szwedzki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)