Wojciech Szczesny Zarzycki

Imię i nazwisko: Wojciech Szczesny Zarzycki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Wojciech Szczesny Zarzycki - X kadencja 1989 - 1991
- Wojciech Szczesny Zarzycki - III kadencja 1997 - 2001
- Wojciech Szczesny Zarzycki - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 40 Sieradz

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. Kombatantow - emigrantow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. izb rolniczych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania raportu o stanie rybactwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o gieldach towarowych i domach skladowych (druk nr 2137)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dzierzawie nieruchomosci rolnej (druk nr 2286)

Podkomisje: Podkomisja ds. prywatyzacji i reprywatyzacji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 57)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym (druk nr 1264)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie srodladowym (druk nr 743)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1916)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 40 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Kombatantow - emigrantow (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. izb rolniczych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania raportu o stanie rybactwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o gieldach towarowych i domach skladowych (druk nr 2137) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dzierzawie nieruchomosci rolnej (druk nr 2286) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. prywatyzacji i reprywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 57) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym (druk nr 1264) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie srodladowym (druk nr 743) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1916) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)