Zbigniew Bujak

Imię i nazwisko: Zbigniew Bujak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Zbigniew Bujak - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Panstwowej Sluzbie Cywilnej oraz Oceny Innych Regulacji Prawnych Dotyczacych Statusu Pracownikow Urzedow Panstwowych

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Unia Pracy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Zespol Szkol Zawodowych nr 88, Zyrardow, 1977

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Panstwowej Sluzbie Cywilnej oraz Oceny Innych Regulacji Prawnych Dotyczacych Statusu Pracownikow Urzedow Panstwowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zespol Szkol Zawodowych nr 88, Zyrardow, 1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)