Zbigniew Pietrzykowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Pietrzykowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Podkomisje: Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Przemyslu Spozywczego, Szopienice, 1959

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Przemyslu Spozywczego, Szopienice, 1959 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)