Zbigniew Siemiatkowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Siemiatkowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Zbigniew Siemiatkowski - I kadencja 1991 - 1993
- Zbigniew Siemiatkowski - III kadencja 1997 - 2001
- Zbigniew Siemiatkowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 8 Ciechanow

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli.

Podkomisje: Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci.

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przedlozenia tekstu jednolitego projektu zmiany ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druki nr 207, 221)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Urzedzie Ministra Spraw Wewnetrznych (druk nr 480) i poselskiego projektu ustawy o warunkach wstepnych zajmowania niektorych stanowisk panstwowych w Rzeczypospolitej Pols

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zbadania zgodnosci Konkordatu z Konstytucja RP

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik panstwowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 8 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przedlozenia tekstu jednolitego projektu zmiany ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druki nr 207, 221) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Urzedzie Ministra Spraw Wewnetrznych (druk nr 480) i poselskiego projektu ustawy o warunkach wstepnych zajmowania niektorych stanowisk panstwowych w Rzeczypospolitej Pols (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zbadania zgodnosci Konkordatu z Konstytucja RP (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik panstwowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)