Zbigniew Szczypinski

Imię i nazwisko: Zbigniew Szczypinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1994-11-16

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk 2125)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji Przedsiebiorstw Panstwowego Polskie Koleje Panstwowe (druk nr 2288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski (druk nr 885)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o poszukiwaniu i ratowaniu osob znajdujacych sie w niebezpieczenstwie na morzu (druk nr 1288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o portach i przystaniach morskich (druk nr 1343)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ustroju sadow wojskowych (druk nr 1961)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum gospodarczego (druki nr 1429, 1432, 1433, 1434 i 1436) oraz ustawy o Centrum Badania Opinii Spolecznej (druki nr 1847 i 1705)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodzie taksowkarza i samorzadzie taksowkarzy (druk nr 545)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1963, wydz. Filozoficzny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1994-11-16 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk 2125) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji Przedsiebiorstw Panstwowego Polskie Koleje Panstwowe (druk nr 2288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski (druk nr 885) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o poszukiwaniu i ratowaniu osob znajdujacych sie w niebezpieczenstwie na morzu (druk nr 1288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o portach i przystaniach morskich (druk nr 1343) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ustroju sadow wojskowych (druk nr 1961) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum gospodarczego (druki nr 1429, 1432, 1433, 1434 i 1436) oraz ustawy o Centrum Badania Opinii Spolecznej (druki nr 1847 i 1705) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodzie taksowkarza i samorzadzie taksowkarzy (druk nr 545) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1963, wydz. Filozoficzny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)