Zygmunt Bartoszewicz

Imię i nazwisko: Zygmunt Bartoszewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. Sportu Masowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obrocie specjalnym z zagranica (druk nr 1504)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Wodno-Melioracyjne, Wroclaw, 1963

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: prezes Zarzadu RSP Budzicz (rolnik spoldzielca)

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Sportu Masowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obrocie specjalnym z zagranica (druk nr 1504) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Wodno-Melioracyjne, Wroclaw, 1963 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes Zarzadu RSP Budzicz (rolnik spoldzielca) (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)