Zygmunt Suszczewicz

Imię i nazwisko: Zygmunt Suszczewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki wschodniej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Korespondencyjne Technikum Rolnicze, Kordewo, 1973

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Korespondencyjne Technikum Rolnicze, Kordewo, 1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)